Współpraca z uczelniami

W dniu 1 grudnia 2015 roku firma REH4MAT podpisała umowę współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Uniwersytet Rzeszowski

Celem umowy jest sukcesywne wzmacnianie partnerstwa na rzecz wspierania działalności w dziedzinie transferu wiedzy i innowacji, a także podnoszenia konkurencyjności naszej firmy.

Współpraca z Uniwersytetem upoważnia nas do korzystania z Pracowni Biomechaniki Ruchu.

Dzięki temu, nasi konstruktorzy i fizjoterapeuci mają możliwość prowadzenia specjalistycznych i zaawansowanych badań nad skutecznością poszczególnych wyrobów. W związku z tym, nasi klienci i użytkownicy finalni mogą być pewni, że wszystkie produkty medyczne oferowane przez REH4MAT spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa, a ich konstrukcje są innowacyjne i efektywne.

O wysokiej jakości naszych wyrobów świadczy fakt, iż w ramach umowy, pracownicy dydaktyczni Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego szkolą studentów z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego, bazując na naszych produktach. Od wielu lat, studenci fizjoterapii, a teraz również medycyny, dzięki naszym wyrobom, mają możliwość pogłębiania wiedzy w dziedzinie ortotyki i wytwarzania sprzętu medycznego.

Na mocy umowy, studenci fizjoterapii i medycyny mają dostęp do technologii wytwarzania naszych produktów oraz badań nad ich skutecznością. Wiedza ta jest im przydatna w trakcie pisania prac magisterskich i dyplomowych.